Thuật toán Google Panda điều chỉnh về thứ hạng

Trong phần phỏng vấn Gary Illyes từ Google, Gary cho biết rằng thuật toán Panda điều chỉnh thứ hạng của một trang xuống, và nó không giảm giá trị hay phớt lờ các spam như Penguin 4.0 làm.

Chuyên gia Gary Illyes từ Google vừa cho biết thuật toán Penguin mới của Google giảm giá trị spam, phớt lờ spam. Nhưng thuật toán Pande thì xử lý spam bằng cách điều chỉnh khiến thứ hạng bị giảm xuống.

điều chỉnh thứ hạng

Trong phần phỏng vấn Gary Illyes từ Google, Gary cho biết rằng thuật toán Panda điều chỉnh thứ hạng của một trang xuống, và nó không giảm giá trị hay phớt lờ các spam như Penguin 4.0 làm.

Nếu như bạn còn nhớ thì, thuật toán Penguin 4.0 hiện nay làm giảm giá trị các link bằng cách phớt lờ chúng, nhằm xử lý, trừng phạt các link. Nhưng đây không phải là cách thức mà Panda hoạt động. Gary cho biết: “ Nó là một sự điều chỉnh. Về cơ bản, chúng tôi cân nhắc liệu một site có đang cố tình đùa giỡn với hệ thống của chúng tôi không. Và không may mắn cho các site đó, chúng tôi đã thành công. Cho nên chúng tôi sẽ điều chỉnh thứ hạng. Chúng tôi sẽ đẩy các site đó xuống để đảm bảo rằng các site đó không còn hoạt động như vậy nữa”.

Dưới đây là đoạn lược dịch buổi phỏng vấn Gary Illyes ở Google:

Barry Schwartz: Vâng, kể từ khi Google ra mắt Panda, thì tôi đã hỏi ông về chủ đề này trên Twitter. Nhưng ông không có câu trả lời trực tiếp. Tôi giờ có một câu hỏi đặc biệt rằng: “ Liệu Panda có làm giảm giá trị hay giáng link, hay cả hai. Ông có thể thẳng thắn cho chúng tôi biết chứ?”

Gary Illyes: Vâng, Panda không phải là một hình phạt. … Vâng, có lẽ trong quan điểm của người khác, nó được coi như là một hình phạt, nhưng hiện tại với không phải là hình phạt…Chúng tôi không cho rằng Panda là một hình phạt. Nó là một thuật toán áp dụng cho các trang web. Nó đo lường chất lượng của một site bằng các tối thiểu là xem xét phần lớn các page trong site. Nhưng về cơ bản, Panda cho phép chúng tôi đánh giá chất lượng một site tổng thể trong việc xếp hạng các page từ các site cụ thể, và điều chỉnh thứ hạng cho các page. Do đó, về cơ bản là, Panda sẽ không làm giảm giá trị hay giáng link.

Gary Illyes: Không, tôi không nghĩ là nó sẽ có khả năng đó.

Barry Schwartz: Vâng, khi xem xét các page cụ thể trên site, thu thập tất cả các page và dựa trên tất cả các page mà chúng tôi xem xét, thì 80% là chúng đều có chất lượng khá kém. Do đó, chúng ta có thể tiếp tục áp dụng thuật toán Panda này cho một số loại page như thế.

Gary Illyes: Vâng, nó là một sự điều chỉnh. Về cơ bản, chúng tôi đã tìm thấy site đang đùa giỡn với các hệ thống của chúng tôi. Và không may mắn cho site đó, là chúng tôi đã thành công. Nên chúng tôi sẽ điều chỉnh thứ hạng. Chúng tôi sẽ đẩy site đó xuống, để đảm bảo rằng trường hợp này không còn tái diễn nữa.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *